Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności precyzuje zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.jsodszkodowania.pl (dalej: Serwis). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Właścicielami Serwisu są Bartosz Jaśkowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka JKP  adw. Bartosz Jaśkowiak, ul. św. Antoniego 15/II piętro, 50-073 Wrocław, NIP: 6222627731, adres e-mail: kontakt@jsodszkodowania.pl oraz Jerzy Skwara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Jerzy Skwara, ul. św. Antoniego 15/II piętro, 50-073 Wrocław, NIP: 8982301166, adres e-mail: kontakt@jsodszkodowania.pl
 3. Administratorami danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu są Bartosz Jaśkowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka JKP  adw. Bartosz Jaśkowiak, ul. św. Antoniego 15/II piętro, 50-073 Wrocław, NIP: 6222627731, adres e-mail: kontakt@jsodszkodowania.pl oraz Jerzy Skwara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Jerzy Skwara, ul. św. Antoniego 15/II piętro, 50-073 Wrocław, NIP: 8982301166, adres e-mail: kontakt@jsodszkodowania.pl
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratorów można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@jsodszkodowania.pl

I. Rodzaje zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania z Serwisu, możemy zbierać następujące dane osobowe:

 1. dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
 2. informacje przekazywane poprzez formularz kontaktowy,
 3. informacje uzyskane za pomocą plików cookies (dla celów analitycznych i statystycznych).

II. Cel przetwarzania danych

Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobami zainteresowanymi usługami kancelarii oraz w celach administracyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby korzystającej z Serwisu. Osoby korzystające z Serwisu podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez osoby korzystające z Serwisu może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie właścicieli Serwisu w zakresie wsparcia technicznego, księgowego, organizacyjnego, prawnego, informatycznego, jak również dostawcom usług płatniczych, dostawcom usługi transmisji obrazu, dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.

V. Prawa użytkowników

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do jej danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
 1. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z właścicielami Serwisu pod adresem e-mail: kontakt@jsodszkodowania.pl. 

VI. Czas przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu istnienia podstaw do ich przetwarzania:
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;
  • w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratorów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć)
 1. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorom do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

VII. Formularz kontaktowy 

 1. Skontaktowanie się z właścicielami Serwisu za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania następujących danych osobowych:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adresu e-mail.
 2. W szczegółowej części Formularza konieczne jest sformułowanie wiadomości w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z właścicielami Serwisu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu skontaktowania się w opisanej sprawie oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, po uzyskaniu uprzedniej zgody.
 5. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez osobę korzystającą z Serwisu zgody na takie przetwarzanie.
 6. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez osobę korzystającą z Serwisu.

VIII. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (dalej Cookies).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera osoby korzystającej z Serwisu lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia osoby korzystającej z Serwisu. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań osoby korzystającej z Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń osób korzystających z Serwisu wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Właściciele Serwisu współpracują z Serwisem Google Analytics, który może zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach osoby korzystającej z tego Serwisu.
 6. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 7. Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, osoba korzystająca z Serwisu może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 3. Osoba korzystająca z Serwisu może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

IX. Zabezpieczenia danych

Właściciele Serwisu zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiając ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, uszkodzenie lub zniszczenie danych, jak również dostęp do nich osobom trzecim.

X. Zmiany w polityce prywatności

Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualizacje zostaną opublikowane na tej stronie i wchodzą w życie w dniu ich opublikowania w serwisie. 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024 r.