Adwokacka kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia

Kancelaria odszkodowawcza J&S została założona przez adw. Bartosza Jaśkowiaka i adw. Jerzego Skwarę w celu świadczenia na rzecz osób poszkodowanych pomocy prawnej przez wysokiej klasy specjalistów, którzy łączą swoją wiedzę i doświadczenie z najwyższymi standardami świadczenia usług prawnych.

W odróżnieniu do istniejących na rynku kancelarii odszkodowawczych, które w przeważającej większości nie są prowadzone przez profesjonalnych pełnomocników, świadczymy nasze usługi w zgodzie z etyką zawodową obowiązującą adwokatów, jak również jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Nie obiecujemy wygrania każdej sprawy, jak najczęściej czynią kancelarie odszkodowawcze, lecz po rzetelnej analizie stanu faktycznego i prawnego wyjaśnimy Ci w przystępny i kompleksowy sposób, jaka jest Twoja sytuacja, jakie masz szanse na uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty czy też odzyskanie zarobku utraconego w związku ze zdarzeniem szkodowym. Powyższą analizę zawsze przeprowadzamy przed każdorazowym podjęciem współpracy.

Swoją taktykę w postępowaniu w sprawach odszkodowawczych opieramy na sprawdzonych rozwiązaniach wypracowanych przez ponad dziesięć lat świadczenia pomocy prawnej osobom poszkodowanym, przez który to okres prowadziliśmy blisko 2 tysiące spraw odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom, jak również przeciwko osobom fizycznym, przedsiębiorstwom czy wszelkim podmiotom odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody. Reprezentujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa oraz spółki. Współpracujemy również z rzeczoznawcami majątkowymi oraz z innymi fachowcami, którzy wspierają skuteczność naszych działań. 

Adwokacka kancelaria odszkodowawcza J&S  —  Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej analizy Twojej sprawy!

Zakres działaności

Odszkodowania z tytułu szkody na mieniu:

 • zalania, pożaru czy zniszczenia nieruchomości;
 • uszkodzenia nieruchomości na skutek warunków atmosferycznych lub katastrof naturalnych;
 • łamania do nieruchomości.

Odszkodowania z tytułu szkody na osobie:

 • zadośćuczynienie za krzywdy i cierpienia spowodowane wypadkiem;
 • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia oraz rehabilitacji;
 • zwrot dochodu utraconego na skutek wypadku;
 • renta na zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej wypadkiem;
 • świadczenia za wypadek przy pracy i w gospodarstwie rolnym;
 • odszkodowanie za błąd medyczny.

Odszkodowania z tytułu zdarzeń komunikacyjnych:

 • odszkodowanie na naprawę uszkodzonego pojazdu z OC sprawcy oraz z polisy autocasco;
 • refundacja poniesionych kosztów na najem pojazdu zastępczego;
 • zwrot kosztów poniesionych na holowanie i postój uszkodzonego pojazdu;
 • odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej uszkodzonego pojazdu.

Zespół

adw. Bartosz Jaśkowiak

Od ponad 12 lat z powodzeniem pomaga osobom poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań oraz wszelkich innych świadczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas występowania w sporach i procesach z towarzystwami ubezpieczeniowymi pozwoliło mu na dogłębne poznanie specyfiki rynku ubezpieczeń oraz całej branży odszkodowawczej, co obecnie umożliwia podejmowanie najwłaściwszych działań, które na etapie sądowym, a także w toku przedsądowego procesu likwidacji szkody, skutkują uzyskiwaniem dla Klientów najodpowiedniejszych kwot z tytułu odszkodowania.

adw. Jerzy Skwara

Z branżą odszkodowawczą związany od 2017 r. Z adw. Bartoszem Jaśkowiakiem współpracuje od 2018 r. Doświadczony i zaangażowany pełnomocnik procesowy. Powyższe cechy pozwalają mu na dogłębną analizę wszystkich aspektów danej sprawy. Do każdego postępowania podchodzi z zaangażowaniem i nieszablonowo, co pozwala mu na odpowiednie dobranie strategii prowadzenia sprawy, również z uwzględnieniem specyfiki działania poszczególnych ubezpieczycieli i ich pełnomocników w postępowaniach sądowych.

Wygrane sprawy

Opis sprawy

Samochód Klienta uległ uszkodzeniu podczas szkody komunikacyjnej wyrządzonej mu przez innego uczestnika ruchu drogowego. Klient nie zgodził się z kwotą odszkodowania przyznaną mu po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Zleciliśmy sporządzenie dla Klienta prywatnej opinii rzeczoznawczej, która następnie stała się podstawą wytoczonego powództwa. Sąd potwierdził fakt, że doszło do rażącego zaniżenia kwoty odszkodowania należnego Klientowi i zasądził dalszą część odszkodowania, która była w pełni zgodna z wnioskami wynikającymi z prywatnej opinii rzeczoznawczej.

Opis sprawy

Ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego po szkodzie komunikacyjnej wyrządzonej mu przez innego uczestnika ruchu drogowego. Sąd w pełni przyznał rację Klientowi i uznał, że poszkodowany miał prawo korzystać przez 35 dni z pojazdu zastępczego oraz potwierdził, że stawka czynszu najmu zastępczego uzgodniona przez poszkodowanego z wypożyczalnią samochodów była rynkowa i nie została zawyżona.

Opis sprawy

Ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanych na najem pojazdu zastępczego po szkodzie komunikacyjnej wyrządzoną im przez innego uczestnika ruchu drogowego. Sąd w pełni przyznał rację Klientowi i uznał, że poszkodowany miał prawo korzystać z pojazdu zastępczego przez cały okres trwania procesu naprawy uszkodzonego samochodu oraz potwierdził, że poszkodowani nie wynajęli samochodu zastępczego wyższej klasy od uszkodzonego pojazdu, a uzgodniona stawka czynszu najmu zastępczego była prawidłowa.

Opis sprawy

Klient uderzył swoim pojazdem w dzika, który niespodziewanie wybiegł mu na jezdnię. Fakt ten zgłoszono ubezpieczycielowi, z którym Klient miał zawartą polisę autocasco. Po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel odmówił jednak Klientowi wypłaty odszkodowania, z czym kategorycznie nie zgodził się Klient i zażądał skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd potwierdził jednak, że stanowisko ubezpieczyciela było błędne oraz nieprawidłowe i zasądził na rzecz Klienta pełną kwotę należnego świadczenia obejmującego odszkodowanie za uszkodzenie samochodu.

Opis sprawy

Ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego po szkodzie komunikacyjnej wyrządzonej mu przez innego uczestnika ruchu drogowego. Sąd potwierdził, że decyzja ubezpieczyciela w powyższym zakresie była rażąco błędna i wadliwa. W wyroku zasądzono od ubezpieczyciela odszkodowanie obejmujące pełen zwrot kosztów poniesionych na korzystanie przez poszkodowanego z zastępczego środka komunikacji przez okres aż 157 dni.

Opis sprawy

Klientce skradziono samochód, a fakt ten zgłoszono ubezpieczycielowi, z którym Klientka miała zawartą polisę autocasco obejmującą swoim zakresem m.in. wypłatę świadczenia odszkodowawczego na wypadek kradzieży pojazdu. Po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel odmówił jednak Klientce wypłaty odszkodowania – powołując się na rzekome wątpliwości przy zakupie przedmiotowego samochodu. Z taką decyzją absolutnie nie zgodziła się Klientka, która zażądała wytoczenia powództwa. Sąd potwierdził jednak, że stanowisko ubezpieczyciela było błędne oraz nieprawidłowe i zasądził na rzecz Klientki pełną kwotę należnego świadczenia odszkodowawczego.

Opis sprawy

Klientka poślizgnęła się na nieodśnieżonych schodach, na skutek czego doznała złamania nogi. Ubezpieczyciel, u którego ubezpieczona była wspólnota mieszkaniowa ponosząca odpowiedzialność za zaniechanie odśnieżenia schodów, całkowicie odmówił wypłaty zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów leczenia, w tym kosztów poniesionych na operację przeprowadzoną w prywatnej placówce medycznej. W postępowaniu przed Sądem udało się uzyskać dla Klientki pełną żądaną kwotę zadośćuczynienia oraz zwrot wszystkich kosztów poniesionych na leczenie, w tym kosztów przeprowadzonej operacji.

Opis sprawy

Samochód Klienta uległ uszkodzeniu podczas szkody komunikacyjnej wyrządzonej mu przez innego uczestnika ruchu drogowego. Po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel odmówił jednak Klientowi przyznania i wypłaty odszkodowania. Klient zlecił sporządzenie pozwu i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Sąd uznał, że odmowna decyzja ubezpieczyciela była skrajnie nieprawidłowa. Wyrokiem zasądzono od ubezpieczyciela odszkodowanie obejmujące kwotę odszkodowania, które pozwalało na przywrócenie uszkodzonego pojazdu Klienta do stanu poprzedniego.

Opis sprawy

Klientka uległa wypadkowi w parku trampolin, na skutek czego doznała poważnego urazu kolana. Klientce odmówiono jednak wypłaty zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów leczenia, w tym kosztów poniesionych na dwie operacje przeprowadzone w prywatnych placówkach medycznych. W niniejszej sprawie odpowiedzialnym względem Klientki na podstawie tzw. zasady ryzyka był podmiot zarządzający parkiem trampolin, w którym doszło do wypadku. W postępowaniu przed Sądem udało się uzyskać dla Klientki pełną żądaną kwotę zadośćuczynienia oraz zwrot wszystkich kosztów poniesionych na leczenie, w tym kosztów dwóch przeprowadzonych operacji.